Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2011

Spis treści

03/2011
Praktyka kliniczna
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Testy wysiłkowe w kardiologii
Niewydolność serca
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw