Spis treści

02/2009
Artykuł redakcyjny
PostĘpy w medycynie
  • Kwas moczowy a ryzyko sercowo-naczyniowe Dostęp Otwarty

    Daniel I. Feig, MD, PhD, Duk-Hee Kang, MD, Richard J. Johnson, MD

    Komentarz: lek. Katarzyna Kostka-Jeziorny prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski dr hab. n. med. Maciej Banach prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Rysz

Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca