Spis treści

01/2017
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Temat numeru
Nowości w praktyce
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Najczęstsze błędy