Spis treści

01/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Najczęstsze błędy