Spis treści

02/2010
Artykuł redakcyjny
Wady serca i kardiomiopatie
Doniesienia specjalne
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Kardioperiodontologia
Rozmowy o winie
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca