Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2010
Artykuł redakcyjny
Wady serca i kardiomiopatie
Doniesienia specjalne
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Kardioperiodontologia
Rozmowy o winie
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca