Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2010

Spis treści

11/2010
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

ArtykuŁ przeglĄdowy
  • Uzależnienie od nikotyny Dostęp Otwarty

    Neal L. Benowitz, MD

    Komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski prof. dr hab. n. med. Jacek Spławiński

Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi