Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2010

Spis treści

11/2010
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

ArtykuŁ przeglĄdowy
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Wady serca
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi