Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2009

Spis treści

07/2009
Nadciśnienie tętnicze
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Elektrostymulacja
Kardioperiodontologia
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie