Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2010

Spis treści

10/2010
Nadciśnienie tętnicze
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Markery biochemiczne w kardiologii
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardioperiodontologia
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi