Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2009
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Diagnostyka obrazowa
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca