Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2013

Spis treści

06/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr