Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2009

Spis treści

04/2009
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca