Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2009
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca