Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2011

Spis treści

04/2011
Aktualne koncepcje
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Stany nagŁe w kardiologii
Wady serca
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw