Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2011
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Od redakcji
Ekg
Elektrostymulacja
Stany nagŁe w kardiologii
Echokardiografia od podstaw
Stany nagŁe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Mechanizmy choroby