Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2010
Artykuł redakcyjny
Leczenie przeciwkrzepliwe
Inne
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Echokardiografia od podstaw
Niewydolność serca