Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2009

Spis treści

03/2009
Artykuł redakcyjny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrostymulacja
Testy wysiłkowe w kardiologii
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca