Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2009
Artykuł redakcyjny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrostymulacja
Testy wysiłkowe w kardiologii
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca