Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2011

Spis treści

06/2011
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Ekg
Niewydolność serca
Stany nagŁe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca