Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2010

Spis treści

07/2010
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

ArtykuŁ specjalny
Artykuł redakcyjny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie