Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2010
Artykuł redakcyjny
ArtykuŁ specjalny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie