Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2010
Nadciśnienie tętnicze
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Konsultacja eksperta
Diagnostyka obrazowa
Kardioperiodontologia
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii