Kardiologia po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2010

Spis treści

12/2010
Wady serca
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi