Kardiologia po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2011

Spis treści

09/2011
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Echokardiografia od podstaw
Wady serca
Od redakcji
Ekg
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Echokardiografia od podstaw
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Kardiologia inwazyjna
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Stany nagŁe w kardiologii
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Mechanizmy choroby