Kardiologia po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2010

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2010
Praktyka kliniczna
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Rozmowy o winie