Kardiologia po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2010

Spis treści

08/2010
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Praktyka kliniczna
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Rozmowy o winie