Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2012

Spis treści

11/2012
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby osierdzia
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr