Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2010

Spis treści

04/2010
Artykuł redakcyjny
Praktyka kliniczna
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Testy wysiłkowe w kardiologii
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Ekg