Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2013

Spis treści

10/2013
Od redakcji
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki kliniczne
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr