Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2009

Spis treści

06/2009
Artykuł redakcyjny
Wady serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie