Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2010

Spis treści

03/2010
Artykuł redakcyjny
Nadciśnienie tętnicze
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Elektrostymulacja
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie