Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2011

Spis treści

01/2011
ArtykuŁ specjalny
Ekg
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Stany nagŁe w kardiologii
Niewydolność serca
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Elektrostymulacja
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Echokardiografia od podstaw