Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Endokrynologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Leczenie chirurgiczne nowotworów układu wewnątrzwydzielniczego trzustki

Andrzej Cichocki

Wprowadzenie

Zabieg chirurgiczny jest najskuteczniejszą metodą leczenia guzów neuroendokrynnych trzustki. Celem leczenia jest:

 • wyeliminowanie lub złagodzenie objawów będących następstwem czynności hormonalnej guza, niekiedy zagrażających życiu
 • radykalne usunięcie guza prowadzące do wyleczenia.

Są to guzy o bardzo zróżnicowanym potencjale złośliwości i w związku z tym taktyka ich leczenia jest często inna niż w przypadku nowotworów zewnątrzwydzielniczej części trzustki.

O złośliwości każdego nowotworu stanowi zdolność do tworzenia przerzutów, co w konsekwencji prowadzi do uogólnienia choroby i w końcu do zgonu. Wśród nowotworów układu wewnątrzwydzielniczego trzustki występują zarówno guzy o bardzo niskiej złośliwości (jak insulinoma), jak i guzy bardzo złośliwe (gastrinoma). To w oczywisty sposób wpływa na agresywność i taktykę postępowania chirurgicznego.

Przebieg kliniczny

Objawy kliniczne nowotworów neuroendokrynnych trzustki i ich przebieg kliniczny są bardzo zróżnicowane. Zależą od:

 • rodzaju nowotworu i jego ewentualnej czynności hormonalnej
 • masy guza i jego lokalizacji.

Nowotwory te zasadniczo cechują się:

 • powolnym wzrostem
 • brakiem objawów klinicznych nawet przez wiele lat
 • tworzeniem przerzutów
  • zwykle po osiągnięciu przez guz pierwotny wielkości 2 cm
  • głównie w wątrobie i węzłach chłonnych
  • przerzuty mogą powstać przed klinicznym ujawnieniem się ogniska pierwotnego
 • późnym rozpoznaniem, zwłaszcza nowotworów nieczynnych hormonalnie.

Diagnostyka

Cel badań diagnostycznych

Celem badań diagnostycznych podejmowanych u chorych z podejrzeniem nowotworu neuroendokrynnego trzustki jest:

 • określenie jego rodzaju i budowy histologicznej
 • określenie ewentualnej czynności hormonalnej
 • dokładne określenie lokalizacji guza
 • ocena stopnia zaawansowania (staging), tj.
  • zaawansowania miejscowego
  • obecności przerzutów w węzłach chłonnych
  • obecności przerzutów odległych.

Znaczenie badań diagnostycznych

Odpowiedź na powyższe pytania ma bardzo duże znaczenie dla zaplanowania rodzaju i zakresu operacji. Trzeba bowiem pamiętać, że stosunkowo łagodny charakter i przebieg nowotworów neuroendokrynnych trzustki sprawia, iż:

 • z jednej strony możemy wykonać zabieg mniej radykalny i tym samym mniej okaleczający (w wybranych przypadkach nawet z użyciem małoinwazyjnej techniki laparoskopowej)
 • z drugiej strony, mając do czynienia nawet z nowotworem bardzo zaawansowanym, możemy decydować się na zabiegi bardzo rozległe (do transplantacji wątroby w przypadku rozległych przerzutów włącznie), ponieważ
  • rokowanie, nawet w przypadkach przerzutów ograniczonych do węzłów regionalnych, jest prawie takie samo jak w guzach bez przerzutów w ogóle
  • zabieg cytoredukcyjny, nawet w bardzo zaawansowanym stadium choroby, może przynieść korzyść choremu, ograniczając dokuczliwe objawy związane z nadmiernym wydzielaniem hormonów, lub umożliwić dalsze leczenie, np. radioizotopem czy chemioterapią. Zabieg cytoredukcyjny jest wskazany, gdy mamy możliwość usunięcia co najmniej 90% masy nowotworu.