Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Endokrynologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Proces starzenia a wydzielanie hormonu wzrostu

Jarosław Kozakowski

Wstęp

Wydzielanie hormonu wzrostu (GH – growth hormone) zaczyna się zmniejszać już od 40 r.ż. Zjawisko to jest wynikiem zmniejszania się liczby pulsów wydzielniczych i ich amplitudy oraz ilości hormonu wzrostu w każdym z pulsów. U mężczyzn każda kolejna dekada życia przynosi redukcję wydzielania GH o ok. 14%, u kobiet spadek ten prawdopodobnie nie jest liniowy. Zmniejszenie produkcji hormonu wzrostu pociąga za sobą stałe obniżanie się stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostowego typu 1 (IGF1 – insulin-like growth factor type 1), który jest nie tylko mediatorem GH, ale także samodzielnym aktywatorem replikacji i dojrzewania komórek. W siódmej dekadzie życia stężenie IGF1 jest o 30-50% niższe niż w wieku 20-30 lat.

Rola hormonu wzrostu

Hormon wzrostu u dorosłych jest ważnym regulatorem przemian metabolicznych i aktywności proliferacyjnej. Do jego głównych działań zalicza się: