Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Endokrynologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Choroba guzkowa tarczycy

Helena Jastrzębska

Wstęp

Guzkową chorobę tarczycy rozpoznaje się po wykryciu guzka lub guzków tarczycy, niezależnie od ich stanu czynnościowego (wydzielanie hormonów tarczycy w ilości większej, mniejszej bądź identycznej jak pozostałe obszary tarczycy). Palpacyjnie takie guzki stwierdza się u 5-9% osób w populacji ogólnej, a ultrasonograficznie lub autopsyjnie (pośmiertnie) nawet aż u 50-67% osób. Tylko 5% guzków tarczycy to zmiany złośliwe.

Rozpoznanie guzkowej choroby tarczycy jest wskazaniem do:

 • oceny czynności tarczycy (w celu różnicowania wola guzkowego nietoksycznego i guzkowego nadczynnego)
 • wykluczenia nowotworu złośliwego (na podstawie biopsji i stężenia kalcytoniny).

Definicja

Guzkowa choroba tarczycy charakteryzuje się ogniskowymi zaburzeniami budowy gruczołu tarczowego, będącymi najczęściej następstwem rozrostu, zmian zwyrodnieniowych i włóknienia. Choroba obejmuje zarówno wole wieloguzkowe (multinodular goiter), jak i pojedynczy guzek tarczycy (solitary thyroid nodule), niezależnie od czynności tarczycy.

Guzkową chorobę tarczycy z zachowana prawidłową czynnością hormonalną gruczołu określa się mianem wola guzkowego nietoksycznego. Wole guzkowe nadczynne to stan, w którym guzkowa choroba tarczycy jest następstwem rozrostu komórek pęcherzykowych autonomicznie (tzn. niezależnie od czynności przysadki) wydzielających hormony tarczycy, co prowadzi do nadczynności tarczycy.

Informacje dotyczące wola guzkowego nadczynnego zawarto w rozdziale „Nadczynność tarczycy”.

Klasyfikacja

Wole guzkowe nietoksyczne

Wole guzkowe nietoksyczne stwierdza się, jeśli:

 • w badaniu klinicznym wykryje się guzek lub guzki tarczycy
 • w badaniu ultrasonograficznym uwidoczni się zmianę ogniskową o średnicy >1 cm niezależnie od wielkości gruczołu
 • stężenie TSH jest prawidłowe
 • na podstawie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej i stężenia kalcytoniny wykluczy się nowotwór złośliwy.

Guzki tarczycy

Z uwagi na patomorfologię guzki tarczycy można podzielić na nowotwory i zmiany guzopodobne.

Nowotwory

Klasyfikacja WHO z 2004 r. uwzględnia trzy podstawowe grupy nowotworów tarczycy:

 • raki tarczycy
  • rak brodawkowaty
  • rak pęcherzykowy
  • rak rdzeniasty
  • rak niskozróżnicowany
  • rak anaplastyczny
  • inne raki (np. rak płaskonabłonkowy)
 • gruczolak tarczycy i guzy pokrewne
  • gruczolak pęcherzykowy
  • guzek beleczkowy szkliwiejący
 • inne guzy tarczycy
  • potworniak
  • pierwotny chłoniak i szpiczak mnogi
  • rzadkie guzki pierwotne (ektopowy grasiczak, mięsak naczyniowy, guzki z komórek mięśni gładkich, guzki z osłonek nerwów obwodowych, przyzwojak, odosobniony guzek włóknisty, guzek z folikularnych komórek dendrytycznych, histiocytoza z komórek Langerhansa)
  • przerzuty.