Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Endokrynologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Androgeny nadnerczowe

Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Lucyna Papierska

Biosynteza

Steroidy nadnerczowe są syntetyzowane w różnych warstwach kory nadnerczy:

  • glikokortykosteroidy (głównie kortyzol) oraz androgeny i estrogeny w warstwie pasmowatej i siateczkowatej
  • aldosteron w warstwie kłębkowatej.

Kora nadnerczy wydziela androgeny:

  • DHEA (dehydroepiandrosteron)
  • DHEA-S (siarczan DHEA)
  • androstendion.

DHEA i DHEA-S

Jądra i jajniki są źródłem <10% DHEA i DHEA-S. Substratem do syntezy androgenów nadnerczowych jest cholesterol frakcji LDL oraz HDL. Pod wpływem 17α-hydroksylazy (CYP17) z pregnenolonu powstaje 17α-hydroksypregnenolon, który pod wpływem 17,20 desmolazy (również CYP17) jest dalej przekształcany do DHEA. Następnie przy udziale sulfokinazy z DHEA powstaje siarczan DHEA. Synteza DHEA nie zachodzi w warstwie kłębkowatej, ponieważ aktywność 17α-hydroksylazy jest w niej niska.