Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Kardiologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Badanie hemodynamiczne

Marek Dąbrowski

Wstęp

Inwazyjne badanie układu krążenia, określane powszechnie jako cewnikowanie serca lub badanie hemodynamiczne, przeprowadza się w celu poznania warunków pracy serca i krążenia krwi, gdy bez tych informacji nie można podjąć właściwych decyzji terapeutycznych.

Na początku XX w. zaczęto stosować wlewy leków dożylne i dotętnicze. W 1929 r. Werner Forssmann wprowadził sobie przez żyłę ramienną cewnik Foleya do prawego przedsionka serca i ten moment uznaje się za początek inwazyjnych badań układu krążenia. Kilka lat później Forsmann trafnie przewidywał: „Metoda ta otwiera nowe możliwości badania przemiany materii i czynności serca, nad którymi to problemami już rozpocząłem pracę”. Metodę cewnikowania serca rozwinęli A. Cournand i D.W. Richards, zapoczątkowując jej szerokie wykorzystanie w diagnostyce. Stała się niezbędna przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących przeprowadzania interwencji operacyjnych i przezskórnych. Wszyscy trzej pionierzy otrzymali Nagrodę Nobla w 1956 r.

Badanie hemodynamiczne obejmuje pomiar ciśnień w jamach serca, utlenowania krwi oraz ocenę warunków anatomicznych i czynnościowych po wstrzyknięciu środka cieniującego do jam serca i dużych naczyń.

Przed kilku laty cewnikowanie serca było obowiązkowe u wszystkich chorych kwalifikowanych do operacji kardiochirurgicznej w celu ustalenia wskazań, możliwości i sposobu wykonania zabiegu. Dziś utraciło tę pozycję i zostało zastąpione (przynajmniej w ocenie wad serca i funkcji komór) przez badania nieinwazyjne – przede wszystkim echokardiograficzne, ale także wielorzędową tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Tym niemniej do podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych w kardiologii niezbędne są wyobraźnia i wiedza lekarska oparta o dobre rozumienie zasad hemodynamiki. Mimo że obecnie kardiochirurg rzadziej oczekuje współpracy hemodynamisty, decydując o sposobie leczenia wad serca na podstawie echokardiografii, to rozwój przezskórnych technik terapeutycznych, które wyrosły z cewnikowania serca powoduje, że rozumienie zasad hemodynamiki nadal jest podstawą edukacji kardiologicznej.

Sprawne identyfikowanie kształtu krzywych ciśnień i ocena saturacji w próbkach krwi jest podstawą intensywnej opieki kardiologicznej. Cewnik Swan-Ganza pozwala monitorować ciśnienie w jamach prawego serca i rzut minutowy serca, oceniać funkcję prawej i lewej komory i określać potrzeby terapeutyczne. Uzyskane dzięki cewnikowaniu informacje wraz z wynikami przyłóżkowego badania echokardiograficznego dają pełny obraz zaburzeń hemodynamicznych i są podstawą decyzji terapeutycznych w trudnych sytuacjach klinicznych.