Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Kardiologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Interwencje wewnątrzsercowe

Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak

Wstęp

Koniec XX i początek obecnego wieku są okresem burzliwego rozwoju pozawieńcowej kardiologii interwencyjnej. Wprowadzono nowe techniki przezcewnikowe do usuwania zwężeń zastawkowych i zamykania otworów w przegrodach serca. Szczególnym wydarzeniem w tej dziedzinie kardiologii stały się pierwsze przezcewnikowe nieoperacyjne zabiegi wszczepiania zastawek. Omawiamy tu najważniejsze zabiegi pozawieńcowe wykonywane u dorosłych.

Walwuloplastyka płucna

Zabieg został wprowadzony na świecie w 1982 r. (J. S. Kan) i dzięki możliwości niestosowania znieczulenia ogólnego, bezpieczeństwu, powtarzalności, niedużemu obciążeniu pacjenta, krótkiej hospitalizacji i niskim kosztom stał się postępowaniem z wyboru w leczeniu wrodzonego zwężenia zastawki płucnej u dzieci i dorosłych.

Wskazania

Wskazaniem do walwuloplastyki balonowej jest maksymalny skurczowy gradient płucny mierzony w badaniu echokardiograficznym metodą Dopplera >60 mmHg u pacjentów bez objawów lub >40 mmHg u pacjentów objawowych. Przy bardzo ciasnym zwężeniu gradient może być zaniżany przez upośledzoną kurczliwość prawej komory i niski rzut, ale sytuacja ta jest również wskazaniem do leczenia inwazyjnego.

Przeciwwskazania

U pacjentów z ciasnym zwężeniem płucnym i hipoplazją pierścienia zastawki, istotną niedomykalnością płucną, zwężeniem podzastawkowym lub nadzastawkowym wskazane jest leczenie operacyjne.

Przeznaczyniowej plastyki balonowej nie wykonuje się w przypadku izolowanego zwężenia drogi odpływu komory prawej (bez zwężenia zastawki).

Technika zabiegu

U młodzieży i dorosłych zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, za pomocą cewnika balonowego. Cewnik ten wprowadzany jest po prowadniku przez żyłę udową (nakłucie w pachwinie) do prawego serca. Wypełnienie balonu płynem na wysokości pierścienia zastawki płucnej powoduje rozerwanie zrośniętych płatków i usunięcie zwężenia (ryc. 1). Pacjenci po skutecznej walwuloplastyce płucnej nie wymagają profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Rezultaty

Wyniki bezpośrednie i odległe są bardzo dobre. U znacznej większości pacjentów zabieg prowadzi do skutecznego poszerzenia zastawki i zniesienia gradientu oraz skutecznego obniżenia ciśnienia skurczowego w prawej komorze.

Bezpośrednie

W przypadkach ciasnych zwężeń, z dużym przerostem mięśnia prawej komory, po skutecznym poszerzeniu zastawki może dochodzić do nasilenia lub pojawienia się dynamicznego mięśniowego zwężenia podzastawkowego. W tej sytuacji ciśnienie skurczowe w praw...

Odległe