Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Kardiologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

Wstęp

Ostatnia dekada XX w. to okres fascynacji niewątpliwymi osiągnięciami kardiologii interwencyjnej, intensywnej terapii, kardiochirurgii i postępami farmakoterapii. Analizy i refleksje z przełomu wieków wskazały jednak, że w tym wszystkim zapomniano o Człowieku. W pierwszych latach XXI w. dostrzeżono, że mimo perfekcyjnych działań o charakterze naprawczym (przeskórna interwencja wieńcowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe) nie udało się wyeliminować przewlekłej, postępującej, nieuleczalnej choroby jaką jest miażdżyca. Aby spowolnić ten proces i ograniczyć liczbę powikłań, konieczne było wdrożenie wielokierunkowych działań. Tak właśnie powstała kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna (KRK) – dziedzina oparta na racjonalnych zasadach, których wdrożenie nie tylko poprawia jakość życia, ale także je wydłuża.

W każdym przypadku ostrego zespołu wieńcowego, operacji kardiochirurgicznej czy innego incydentu sercowego istotne znaczenie ma wiedza na temat:

  • niezbędności wdrożenia procesu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej wynikającej z potwierdzonych korzyści
  • podstawowych zasad rehabilitacji
  • wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji ruchowej
  • działań niepożądanych, a zwłaszcza istotnych zagrożeń, jakie wiążą się z ćwiczeniami fizycznymi
  • planowania treningów fizycznych
  • zakresu i rodzaju codziennej aktywności fizycznej.

Definicja

W 1993 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła rehabilitację kardiologiczną jako „ogół aktywności i interwencji wymaganych do osiągnięcia najlepszego możliwego stanu fizycznego, umysłowego i społecznego, tak aby pacjent z przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową lub po okresie ostrym choroby był w stanie o własnych siłach ponownie zająć właściwe mu miejsce w społeczeństwie oraz wieść aktywne życie”. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to wielokierunkowe działanie wdrażane w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia. Działania te mają na celu:

  • opóźnienie rozwoju choroby
  • zmniejszenie ryzyka ostrych incydentów i zaostrzeń choroby
  • skrócenie czasu leczenia po ostrych incydentach i zaostrzeniach.

Efekt tych działań to wydłużenie życia i poprawa jego jakości.

Korzyści z kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Uzyskanie maksymalnych korzyści z KRK wymaga realizacji jej wszystkich elementów. Optymalizacja leczenia inwazyjnego i zachowawczego jest nieodzownym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji kardiologicznej, zwłaszcza kinezyterapii. Znana jest rola stresu w patogenezie chorób układu krążenia, rokowanie pogarszają także depresja i stany lękowe, dlatego w procesie rehabilitacji kardiologicznej niezwykle istotną rolę odgrywają psychoterapia i wszelkie działania wspierające. Bardzo ważne też, by minimalizować czynniki ryzyka.