Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Kardiologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark
HryniewieckilPruszczyklDrozdl Szanowni Państwo Szybki rozwój kardiologii w ciągu ostatnich kilku lat nie tylko ogromnie rozszerzył zakres wiedzy o chorobach sercowo-naczyniowych, ale także wymusił nieustającą weryfikację i aktualizację dotychczasowych wiadomości. Wymienię tylko kilka obszarów, w których dokonał się szczególny postęp: coraz większe zastosowanie kliniczne zyskują nieinwazyjne metody diagnostyczne, zmieniło się leczenie ostrych zespołów wieńcowych, interwencje wewnątrzsercowe to już nie tylko zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, ale również przezskórne przezcewnikowe wszczepianie zastawek aortalnej i płucnej, ablacja stała się nie tylko uznanym, ale i dostępnym sposobem terapii różnych zaburzeń rytmu, w wielu sytuacjach klinicznych kluczową rolę pełni oznaczanie biomarkerów, a badania genetyczne zaczynają wkraczać do rutynowej praktyki klinicznej. Wciąż jednak podstawą właściwego postępowania oraz punktem wyjścia są prawidłowe klasyczne badania kliniczne podmiotowe i przedmiotowe. Przekazujemy Czytelnikom kolejną część Wielkiej Interny. Naszym zamierzeniem było przygotowanie opracowania przeznaczonego nie tylko dla studentów, ale również dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny. Warto pokreślić, że pierwsze uzgodnienia z Autorami miały miejsce dokładnie rok przed ukazaniem się podręcznika na rynku wydawniczym. Tak szybkie opracowanie książki było możliwe dzięki wręcz znakomitej współpracy z Autorami poszczególnych rozdziałów i wyjątkowo intensywnej pracy całego zespołu redakcyjnego. Za to zaangażowanie gorąco wszystkim dziękuję. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować współredaktorom Kardiologii, doc. dr. hab. Tomaszowi Hryniewieckiemu i prof. dr. hab. Jarosławowi Drożdżowi, bez których udziału jej powstanie byłoby niemożliwe. Wielka Interna łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów z obiektywnym stanem wiedzy; uwzględniono w niej najnowsze wytyczne europejskie i amerykańskie. W jej przygotowaniu uczestniczą wybitni specjaliści z wiodących polskich ośrodków, o wysokiej pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Podręcznik zawiera konkretne i wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony. Dynamiczny rozwój kardiologii i mnogość nowych wiadomości wymusiły mimo zwięzłości poszczególnych ujęć podział tej części Wielkiej Interny na dwa tomy. Pierwszy tom skupia się przede wszystkim na omówieniu metod diagnostycznych i zagadnień związanych z chorobą wieńcową, w tym z ostrymi zespołami wieńcowymi, oraz wadami serca. Znajdziecie tu Państwo rozdziały omawiające koronarografię, cewnikowanie serca, zastosowania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Znaczna część książki poświęcona jest omówieniu nowoczesnych nieinwazyjnych metod obrazowych, między innymi rezonansu magnetycznego, echokardiografii obciążeniowej, wielorzędowej tomografii komputerowej i PET. Moim zdaniem watro zwrócić szczególną uwagę na rozdziały przedstawiające elektryczną diagnostykę serca, tzn. elektrokardiografię i elektrofizjologię. W przystępny i prosty sposób omawiane są w nich zaawansowane aspekty technik elektrokardiograficznych i elektrofizjologicznych. Rozdziały dotyczące różnych postaci choroby wieńcowej uwzględniają najnowsze światowe zalecenia, a dział poświęcony wadom serca prezentuje nowoczesne podejście do diagnostyki i leczenia zarówno nabytych, jak i wrodzonych wad serca u dorosłych. W imieniu wszystkich zaangażowanych w powstanie Kardiologii – Autorów i całego zespołu redakcyjnego – pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że ta książka trwale wpisze się w nauczanie studentów i lekarzy.
  • Tomasz Hryniewiecki
  • Piotr Pruszczyk
  • Jarosław Drożdż