Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Gastroenterologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Leczenie operacyjne chorób żołądka

Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz

Wstęp

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie zmieniło się podejście do chirurgicznego leczenia chorób żołądka. Przede wszystkim choroba wrzodowa przestała być głównym wskazaniem do zabiegów operacyjnych, ponieważ wywołujące ją czynniki, takie jak nadkwaśność i zakażenie Helicobacter pylori skutecznie leczy się zachowawczo. Zabiegi chirurgiczne pozostają jednak podstawową metodą leczenia powikłań choroby wrzodowej, takich jak krwawienia, perforacje czy stenoza w następstwie bliznowatych zwężeń. Obecnie głównymi wskazaniami do operacji żołądka są: rak i inne nowotwory połączenia przełykowo-żołądkowego i żołądkowo-dwunastniczego. Operacje wykonuje się również w chorobie refluksowej.

W wielu ośrodkach chirurgicznych obserwuje się szybki postęp metod bariatrycznych. W najbliższych latach rozwijać się będą nowe, równie skuteczne i coraz mniej inwazyjne techniki. Zastosowanie technik endoskopowych, laparoskopowych i łączonych umożliwia szybszy powrót do zdrowia i pełnej sprawności oraz zmniejsza ryzyko powikłań. Porównywanie wyników różnych metod oparte na dowodach naukowych pozwala na standaryzację postępowania i opracowywanie zaleceń dla chirurgów.

Przetoka żołądkowa

Przetoka żołądkowa (gastrostomia) jest ciągle jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów.

Wskazania

Przetokę żołądkową zakłada się u pacjentów, u których niezbędne jest uzyskanie czasowego lub stałego dostępu do żołądka. Wprowadzenie rurki stomijnej służy do:

 • odżywiania dojelitowego
 • odbarczenia żołądka.


Podstawowym wskazaniem do gastrostomii są trudności w odżywianiu. Mogą one być następstwem operacji w obrębie:

 • jamy ustnej
 • gardła
 • krtani
 • przełyku.


Zabieg wykonuje się również u chorych wymagających długotrwałego odżywiania dojelitowego z uwagi na:

 • upośledzenie umysłowe
 • postępujące zaburzenia neurologiczne
 • rozległe urazy głowy
 • rozległe urazy twarzy
 • stan terminalny.


Gastrostomia jest metodą całkowicie odwracalną, co oznacza, że po usunięciu rurki stomijnej i po wygojeniu się rany powraca naturalna droga przyjmowania pokarmów.

Metoda

Gastrostomię wykonuje się metodą:

 • endoskopową (najczęściej)
 • laparoskopową
 • tradycyjną (z otwarciem powłok jamy brzusznej).

Metoda endoskopowa

Zakładanie gastrostomii metodą endoskopową jest postępowaniem z wyboru. Zabieg wykonuje się w analgosedacji lub znieczuleniu ogólnym w pozycji na plecach. Podczas zabiegu odsysa się wydzielinę z jamy ustnej i gardła, co zapobiega zachłystywaniu si...

Metoda laparoskopowa

Metodę laparoskopową stosuje się zwykle u chorych, u których niemożliwe jest wprowadzenie gastroskopu (rak jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku).