Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Gastroenterologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Inne zaburzenia wchłaniania

Krzysztof Linke, Paweł Klincewicz

Wstęp

Zaburzenia wchłaniania stanowią heterogenną grupę chorób charakteryzujących się nieprawidłowościami przyswajania substancji pokarmowych. Opisywane patologie dotyczą procesów wchłaniania (procesy śluzówkowe) i nie obejmują trawienia (w świetle przewodu pokarmowego) ani dystrybucji (transportu pozaśluzówkowego). Większość omawianych chorób powoduje rozwój objawów zespołu złego wchłaniania (jelitowych i pozajelitowych). Objawy jelitowe zwykle są spowodowane zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, wynikającymi z obecności niewchłoniętych substratów (głównie cukrów) w świetle jelita. Duża część zaburzeń jest skąpoobjawowa.

W rozdziale omówiono izolowane zaburzenia wchłaniania składników odżywczych:

  • węglowodanów
  • białek
  • tłuszczów
  • substancji mineralnych
  • aminokwasów
  • soli kwasów żółciowych.

Definicja ogólna

Definicja ogólna wg Światowej Organizacji Gastroenterologicznej (WGO – World Gastroenterology Organisation) określa zaburzenia wchłaniania jako nieprawidłowy wychwyt i transport prawidłowo strawionych składników odżywczych, witamin i mikroelementów. Jako zaburzenia trawienia określa się upośledzenie procesu degradacji składników odżywczych (węglowodanów, białek, tłuszczów) do wchłanialnych produktów ich rozkładu (mono-, di- lub oligosacharydów, aminokwasów, oligopeptydów, kwasów tłuszczowych, monoglicerydów). Zaburzenia wchłaniania są bardzo często w nierozerwalny sposób związane z zaburzeniami trawienia. Dlatego zaproponowano trzeci termin – zaburzonej asymilacji (malassimilation), obejmujący kompleksowo całe zagadnienie. W praktyce, termin „zaburzenia wchłaniania” stosowany jest powszechnie do określania wszystkich wymienionych wyżej procesów.

Zaburzenia wchłaniania węglowodanów

Węglowodany są głównym źródłem energii w każdym okresie życia. W świetle przewodu pokarmowego są one trawione najpierw do oligosacharydów i disacharydów, a następnie do monosacharydów. Dla większości disacharydów końcowy etap tego procesu zachodzi w rąbku szczoteczkowym enterocytów, gdzie znajdują się enzymy trawiące disacharydy do wchłanialnych monosacharydów – glukozy i galaktozy. Do enzymów tych należą laktaza i izomaltaza. Dlatego tradycyjnie ich niedobory zalicza się do tej grupy chorób.

Niedobór laktazy

Klinicznie niedobór laktazy objawia się zespołem nietolerancji laktozy.

Definicja

Nietolerancja laktozy to zespół kliniczny, w którym po spożyciu produktów zawierających laktozę występuje co najmniej jeden z następujących objawów:

  • ból brzucha
  • biegunka
  • nudności
  • wzdęcia.