Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Gastroenterologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Wady wrodzone jelita grubego

Kinga Rośniak, Adam Dziki

Wstęp

Wady wrodzone jelita ujawniają się najczęściej zaraz po urodzeniu, ponieważ zwykle upośledzają drożność przewodu pokarmowego. Najczęstsze z nich to:

  • choroba Hirschsprunga
  • zarośnięcie przełyku
  • zwężenie odźwiernika
  • zarośnięcie jelit
  • zarośnięcie odbytu
  • zdwojenie jelita grubego
  • wady powłok brzucha.


Choroby te z dobrym skutkiem leczy się chirurgicznie.

Choroba Hirschsprunga (megacolon congenitum)

Przyczyną choroby Hirschsprunga jest brak zwojów przywspółczulnych w splotach warstwy międzymięśniowej jelita grubego (Auerbacha).

W bezzwojowym odcinku nie ma ruchów perystaltycznych, a skurcz jelita jest nieskoordynowany i nieskuteczny. W związku z tym część proksymalna jelita jest znacznie poszerzona w stosunku do odcinka bezzwojowego, a ściana pogrubiała. Następuje zanik haustracji, a perystaltyka ulega osłabieniu.

Klasyfikacja

Chorobę można klasyfikować na podstawie zróżnicowanego podłoża genetycznego. Klinicznie stosowany bywa podział ze względu na długość zajętego odcinka jelita na:

  • postać krótkoodcinkową (ograniczoną do prostnicy i esicy)
  • postać długoodcinkową (sięgającą powyżej esicy).


Nie udało się na razie ściśle powiązać tych dwóch podziałów.

Epidemiologia

Zapadalność i chorobowość

Choroba Hirschsprunga występuje z częstością 1 na 5 tys. urodzeń. W 4-8% przypadków postaci krótkoodcinkowej i w 12-33% przypadków postaci długoodcinkowej występuje rodzinnie.

Wiek

Choroba ujawnia się zwykle w okresie noworodkowym, rzadziej w dzieciństwie. Zdarza się jednak, że łagodną postać rozpoznaje się dopiero w wieku dojrzałym.

Płeć

Chorobę Hirschsprunga ograniczoną do prostnicy i esicy stwierdza się 4-5 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek, postać długoodcinkowa jest tylko niemal 2 razy częstsza u chłopców.

Pochodzenie etniczne

Choroba częściej występuje wśród Azjatów (2,8/10 000 urodzeń) i Afroamerykanów (2,1/10 000) niż u rasy kaukaskiej (1,5/10 000) i Latynosów (1,0/10 000).

Rekordowa jest zapadalność w społeczności mennonitów (ok. 20/10 000).

Umieralność i śmiertelność

Przed opracowaniem metod chirurgicznego leczenia choroby (w 1948 r.) choroba u noworodków prowadziła zawsze do rozwoju megacolon toxicum i śmierci. Żaden z chorych nie dożywał wieku rozrodczego, dziedziczne podłoże nie było więc znane.

Doskonalenie metod operacyjnych sprawiło, że od lat osiemdziesiątych śmiertelność utrzymuje się na poziomie <6% i zwykle jest skutkiem wczesnych powikłań pooperacyjnych albo współistniejących wad rozwojowych.

Patogeneza