Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Gastroenterologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Choroby pasożytnicze układu pokarmowego

Tomasz Mach

Wstęp

Przewód pokarmowy człowieka może zostać zarażony pierwotniakami, nicieniami i robakami płaskimi (tab. 1).

Choroby wywołane przez pasożyty występują najczęściej w krajach strefy tropikalnej. W Europie zarażenie niektórymi z nich należy do rzadkości.

Pasożyty chorobotwórcze

Najczęściej spotykanymi w naszej szerokości geograficznej, a niekiedy przywlekanymi do Polski pasożytami chorobotwórczymi są:

 • pierwotniaki
  • Giardia intestinalis – lamblia jelitowa
  • Cryptosporidium parvum
  • Entamoeba histolytica – pełzak czerwonki
  • Isospora belli
 • nicienie
  • Enterobius vermicularis – owsik ludzki
  • Ascaris lumbricoides – glista ludzka
  • Trichuris trichiura
  • Strongyloides stercoralis
  • Ancylostoma duodenale – tęgoryjec dwunastniczy
  • Necator americanus
 • robaki płaskie
  • Taenia saginata – tasiemiec nieuzbrojony
  • Taenia solium – tasiemiec uzbrojony
  • Hymenolepis nana – tasiemiec karłowaty
  • Diphyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki.

Choroby pasożytnicze wątroby

Choroby pasożytnicze wątroby występują głównie w krajach strefy tropikalnej, w których panują odmienne uwarunkowania sanitarno-epidemiologiczne.

Rodzaje chorób pasożytniczych wątroby

Najczęstsze choroby to:

 • schistosomoza
 • ropień pełzakowaty wątroby
 • fascjoloza
 • leiszmanioza trzewna
 • kapilarioza
 • anastomoza.


Choroby te mogą zostać zawleczone do Europy.

Choroby pasożytnicze wątroby w Polsce

W Polsce o wiele rzadziej niż w krajach tropikalnych występują:

 • bąblowica wątroby (tasiemiec bąblowcowy, zespół larwy wędrującej trzewnej)
 • glistnica wątroby
 • fascjoloza.

Cechy chorób pasożytniczych wątroby

Choroby pasożytnicze wątroby charakteryzują się wielomiesięcznym lub wieloletnim okresem wylęgania (od zarażenia do pierwszych objawów klinicznych) i często przewlekłym i skąpoobjawowym przebiegiem, co jest typowe dla bąblowic, leiszmaniozy trzewnej i ropnia pełzakowatego wątroby.

Rozpoznawanie chorób pasożytniczych wątroby

W naszych warunkach klimatycznych na chorobę pasożytniczą wątroby wskazują:

 • przypadkowo wykryta eozynofilia we krwi obwodowej
 • zmiany ogniskowe w badaniach obrazowych wykonywanych z innych przyczyn (USG, TK).

Zmiany w wątrobie

Pasożyty są przyczyną powstawania w wątrobie zmian o różnym charakterze. Należą do nich:

 • zmiany uciskowe wywoływane przez tasiemca bąblowcowego, pełzaka czerwonki (ropień pełzakowaty wątroby)
 • zmiany ziarniniakowe miąższu wątroby, rozwijające się wokół dorosłych pasożytów lub jaj w przebiegu zespołu larwy trzewnej wędrującej, schistosomozy, fascjolozy, gnatostomozy, kapilariozy
 • zmiany w układzie siateczkowo-histiocytarnym wątroby, występujące w przebiegu leiszmaniozy trzewnej
 • zmiany w drogach żółciowych powodowane przez glistę ludzką, motylicę wątrobową, przywry wątrobowe, węgorka jelitowego, lamblię jelitową, tasiemca nieuzbrojonego.