Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Gastroenterologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark
Dabrowskil Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Jesteśmy świadkami ogromnego postępu w gastroenterologii, podobnie zresztą jak w innych dziedzinach medycyny. Szczególnie rozwinęły się metody diagnostyki gastroenterologicznej – z endoskopią i ultrasonografią endoskopową na czele, dlatego tej tematyce poświęcamy sporo miejsca w I tomie „Gastroenterologii”. W szybkim tempie poszerza się wiedza o torbielach trzustki. W codziennej praktyce coraz częściej mamy do czynienia z torbielami trzustki o charakterze nowotworowym, które dzięki doskonalszym metodom obrazowania rozpoznawane są w coraz wcześniejszych stadiach, nierzadko przypadkowo. W przypadku kamicy przewodów żółciowych, zapaleń trzustki oraz pozapalnych torbieli trzustki dysponujemy dzisiaj arsenałem diagnostyczno-terapeutycznych zabiegów endoskopowych, dzięki którym wielu chorych powraca do zdrowia unikając zabiegów operacyjnych. Nadal ogromnym wyzwaniem pozostają nowotwory trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Mimo że diagnozujemy je w coraz wcześniejszych stadiach, skuteczność dostępnych dziś sposobów leczenia jest bardzo często niezadowalająca. Do arsenału metod terapeutycznych chorób wątroby coraz szerzej wchodzi przeszczepianie tego narządu i dlatego transplantacjom wątroby poświęciliśmy oddzielny rozdział. Dzięki intensywnym pracom nad stworzeniem skutecznych metod leczenia zakażeń HIV na rynku medycznym pojawia się coraz więcej nowych leków przeciwwirusowych. Korzystają na tym pacjenci z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby, gdyż dzięki nowym lekom udaje się wielu z nich wyleczyć lub znacznie opóźnić rozwój marskości wątroby i innych odległych powikłań. W ostatnich latach pojawiło się wiele tłumaczeń podręczników gastroenterologii, najczęściej anglojęzycznych. Są to przeważnie książki o charakterze kompendium, skrótowo ujmujące różne zagadnienia, w oryginale opublikowane co najmniej kilka lat temu, częściowo już więc nieaktualne. „Gastroenterologia” w ramach „Wielkiej Interny” jest na tym tle dziełem wyjątkowym. Po pierwsze obejmuje bardzo szeroki zakres tematyki gastroenterologicznej, po drugie każdy rozdział opracowany jest w przejrzysty sposób, z uwzględnieniem najnowszych, ale zarazem potwierdzonych informacji. Po trzecie, czas od napisania poszczególnych rozdziałów do ich opublikowania jest bardzo krótki i wynosi kilka tygodni lub miesięcy, dzięki czemu w ręce Czytelników trafia potężna porcja aktualnej wiedzy z zakresu gastroenterologii. Autorami są polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest mocno osadzona w polskich realiach. Pragnę gorąco podziękować wszystkim Autorom rozdziałów tego podręcznika za wysiłek i zaangażowanie. Ogromne tempo i szeroki zakres pracy sprawiły, że często zmuszeni byli do zmiany swoich planów zawodowych i rezygnacji z wypoczynku. Dziękuję redakcji za profesjonalną opiekę nad całym procesem wydawniczym, dzięki której książka przekazuje nowoczesną wiedzę w łatwy do zrozumienia i zapamiętania przejrzysty sposób. Jestem przekonany, że ta pozycja spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona Czytelników. Zawarta w niej wiedza stanowi mocny fundament dla studentów medycyny, a specjaliści z gastroenterologii znajdą w niej interesujące i praktyczne informacje.
  • prof. Andrzej Dąbrowski