Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2011
Sympozjum: kardiologia
Pulmonologia
Neurologia
Nejm
Nefrologia
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Geriatria
  • Omdlenia u pacjentów w wieku podeszłym Dostęp Otwarty

    dr n. med. Adam Stańczyk, Pracownia Neurokardiologii, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa; dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa

NowoŚci w praktyce