Medycyna po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2011
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: psychiatria
Geriatria
Diabetologia
Nejm
Kardiologia
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Diabetologia
Nejm