Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: onkologia pulmonologiczna
Diabetologia
Reumatologia
ZakaŻenia
Program edukacyjny: dermatologia
Gastroenterologia