Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2009
Słowo wstępne
Edytorial
 • Edytorial Dostęp Otwarty

  prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski1

  prof. dr hab. med. Liliana Majkowska2

  prof. dr hab. Tomasz Pasierski3

  dr hab. med. Jacek J. Rożniecki4

  prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński5

Nowości w praktyce
Sym­po­zjum: choroby infekcyjne sym­po­zjum: choroby infekcyjne
Sym­po­zjum: choroby infekcyjne
Program edukacyjny: diabetologia
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: dermatologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Być lekarzem
Egzamin z interny