Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Wytyczne w praktyce
Rehabilitacja
Przypadek kliniczny
Reumatologia
Diabetologia
Kardiologia
Onkologia
Farmakoterapia
Zgodnie z prawem
Dermatologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta