Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: gastroenterologia
Kardiologia
Szczepienia osÓb dorosŁych
ByĆ lekarzem
Nejm
Dermatologia
NowoŚci w praktyce