Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Kardiologia
Onkologia
Najczęstsze błędy
Kierowanie do specjalisty
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Radiologia
Egzamin z medycyny