Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2011
Sympozjum: medycyna paliatywna
Diabetologia
Kardiologia
Dermatologia
Nejm
Przypadek kliniczny
ByĆ lekarzem
Inne artykuŁy
NowoŚci w praktyce
Hipertensjologia
Geriatria