Medycyna po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2011
Urologia
  • Kamica układu moczowego Dostęp Otwarty

    lek. med. Tomasz Mutrynowski, dr n. med. Cezary Torz, lek. med. Piotr Dzigowski, prof. dr hab. med. Piotr Radziszewski, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sympozjum: geriatria
Farmakoterapia
Choroby zakaŹne
Nejm
Dermatologia
Przypadek kliniczny
ByĆ lekarzem
Kardiologia
NowoŚci w praktyce