Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2010
Sympozjum: zaburzenia metabolizmu kwasu moczowego
Kardiologia
Neurologia
Szczepienia osÓb dorosŁych
Hipertensjologia
Reumatologia
Nejm
Dermatologia
Przypadek kliniczny
NowoŚci w praktyce