Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2013
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
Sympozjum: reumatologia
Sympozjum: reumatologia
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży  
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Dostęp Otwarty

    Pytania przygotował prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego